Prawo do odstąpienia od umowy

WYMIANY, ZWROTY, REKLAMACJE

Pliki do pobrania:

Formularz odstapienie od umowy przez konsumenta

Formularz reklamacyjny dla konsumenta

Zwroty i reklamacje oraz prawo do odstąpienia od umowy w sklepie  www.maluwilzpolska.pl

 

Szanowny Kliencie,

Poniżej znajdują się informacje, które pozwolą szybko i wygodnie złożyć reklamację, jak również skorzystać z prawa odstąpienia od umowy jeśli zawarłeś umowę jako Konsument.

Sprzedawca: spółka pod firmą Szymański i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie jest wyłącznym dystrybutorem produktów marki Malu Wilz Beauty na terenie Polski. Informujemy także, że nie prowadzimy sprzedaży produktów marki Malu Wilz Beauty za pośrednictwem innych sklepów internetowych, portali sprzedażowych, portali aukcyjnych, poza sklepem internetowym Sprzedawcy znajdującym się pod adresem internetowym www.maluwilzpolska.pl.

1) Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o prawach konsumenta, Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Zwracamy jednakże uwagę, iż stosownie do treści art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia bądź też w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na adres reklamacyjny: Szymański i Wspólnicy sp.k., ul. Wąchocka 18 lok. 1, 03-934 Warszawa, e-mail: sklep@maluwilzpolska.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismem wysłanym pocztą na powyższy adres reklamacyjny bądź przesłać wypełniony formularz na wskazany adres mailowy).

Mogą Państwo skorzystać z udostępnionego przez nas wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie – w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Informujemy także, iż jesteśmy uprawnieni do powstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

2) Informacje dotyczące reklamacji składanych przez Konsumenta

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.

Macie Państwo po wykryciu wady prawo:

  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
    b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;
    c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
    d. żądać usunięcia wady.

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania.

Prosimy dostarczyć rzecz wadliwą na nasz adres reklamacyjny (Szymański i Wspólnicy sp.k., ul. Wąchocka 18 lok. 1, 03-934 Warszawa) wraz z wypełnionym oświadczeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu.

Nadto informujemy, iż nie przyjmujemy żadnych przesyłek nadesłanych nam za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, zwracane są po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Koszty przesyłki powinny być adekwatne do rodzaju towaru i nie powinny zawierać żadnych dodatkowych opłat ponad konieczne do bezpiecznego dostarczenia rzeczy.

Koszty wymiany rzeczy wadliwej ponosimy my.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem mailowym: sklep@maluwilzpolska.pl- odpowiemy na wszelkie pytania.